Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:50:55
-01:36:51
+00:45:58
2315 236
K60 : 1
1
1 / 3
-00:17:20
01:51:02
-01:29:53
+00:44:51
2519 243
K60 : 1
1
1 / 4
-01:17:09
00:25:16
-00:24:12
+00:09:58
507 93
K60 : 1
1
2 / 4
-00:06:44
+00:00:07
01:53:11
-01:24:18
+00:49:19
2133 171
K60 : 1
1
2 / 10
-00:51:16
+00:07:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii