Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:51:11
-00:36:35
+01:46:14
6400 4638
M60 : 94
10 / 11
-00:02:09
+01:11:41
02:50:00
-00:30:55
+01:43:49
6663 4933
M60 : 87
13 / 13
+01:15:52
02:39:18
-00:43:43
+01:35:46
7200 5300
M60 : 81
19 / 21
-00:43:39
+00:56:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii