Aleksandra Sobieska

Mazars Polska Sp. z o.o. / Mazars Polska Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:35:36
-00:15:28
+00:20:36
1703 828
K20 : 266
7 5
18 / 21
-00:05:18
+00:15:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii