Magdalena Adler

Mazars Polska Sp. z o.o. / Mazars Polska Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:31:59
-00:19:05
+00:16:59
1378 583
K20 : 190
6 4
56 / 74
-00:08:03
+00:16:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii