Dominik Bul

PDK / Galeria Grodzka 59
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:23:21
-01:54:08
+00:19:29
50 47
M30 : 17
1 1
4 / 249
-01:39:27
+00:06:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii