Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:03:54
-00:01:31
+00:02:32
363 177
12 / 15
-00:00:46
+00:01:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii