Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:02
-00:03:23
+00:00:40
67 53
5 / 22
-00:02:59
+00:00:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii