Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:14
-00:03:11
+00:00:52
109 72
1 / 2
-00:00:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii