Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:54
-00:03:31
+00:00:32
43 87
2 / 12
-00:01:36
+00:00:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii