Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:04:18
-00:01:07
+00:02:56
393 190
25 / 27
-00:00:47
+00:02:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii