Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:51
-00:03:34
+00:00:29
37 44
1 / 19
-00:02:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii