Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:59
-00:03:26
+00:00:37
52 47
3 / 22
-00:03:02
+00:00:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii