Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:27
-00:02:58
+00:01:05
152 86
5 / 18
-00:02:24
+00:00:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii