JANUSZ RADGOWSKI

DOP 2 KOSZALEW
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie
02:04:21
+00:29:24
3 3 1
01:48:34
-00:13:10
+00:14:38
2 2 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii