Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:03:15
-00:02:10
+00:01:53
287 222
14 / 22
-00:01:46
+00:01:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii