Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:06
-00:03:19
+00:00:44
81 58
6 / 9
-00:00:17
+00:00:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii