Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:48
-00:03:37
+00:00:26
28 41
1 / 2
-00:00:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii