Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:59
-00:03:26
+00:00:37
51 94
4 / 22
-00:03:01
+00:00:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii