Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:50
-00:03:35
+00:00:28
33 42
2 / 22
-00:03:11
+00:00:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii