Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:03:50
-00:01:35
+00:02:28
354 172
17 / 22
-00:01:10
+00:02:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii