Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:58
-00:02:27
+00:01:36
247 130
10 / 12
-00:00:32
+00:01:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii