Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:02:06
-00:03:19
+00:00:44
78 2
4 / 19
-00:02:15
+00:00:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii