Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:54
-00:02:31
+00:01:32
238 123
7 / 18
-00:01:57
+00:00:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii