Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:03:44
-00:01:41
+00:02:22
347 168
4 / 10
-00:01:19
+00:01:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii