Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:25
-00:03:00
+00:01:03
148 85
9 / 18
-00:01:49
+00:00:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii