Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:02:01
-00:03:24
+00:00:39
64 101
4 / 22
-00:03:00
+00:00:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii