Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:57
-00:03:28
+00:00:35
49 92
1 / 15
-00:01:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii