Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:08
-00:03:17
+00:00:46
85 59
2 / 7
-00:02:06
+00:00:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii