Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:20
-00:03:05
+00:00:58
130 79
5 / 12
-00:02:41
+00:00:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii