Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:40
-00:02:45
+00:01:18
204 108
4 / 7
-00:01:34
+00:00:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii