Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:45
-00:03:40
+00:00:23
22 38
2 / 9
-00:00:38
+00:00:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii