Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:56
-00:03:29
+00:00:34
47 91
2 / 8
-00:00:54
+00:00:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii