Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:02:01
-00:03:24
+00:00:39
63 100
1 / 6
-00:01:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii