Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:23:39
-00:47:46
+01:20:12
4126 997
K20 : 193
60 / 67
-00:14:16
+01:06:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii