Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:31:19
-01:33:16
+00:27:05
362 345
M30 : 144
17 / 130
-01:14:18
+00:21:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii