Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:00:47
-01:03:48
+00:56:33
2743 2273
M20 : 262
38 / 69
-01:01:00
+00:46:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii