Barbara Androsiuk

Hajnówka Biega
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
02:01:16
-01:10:09
+00:57:49
2942 525
K40 : 176
2
129 / 185
-01:10:09
+00:41:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii