Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:12:56
-00:51:39
+01:08:42
3402 727
K30 : 292
101 / 124
-00:49:03
+00:58:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii