Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:35:54
-00:28:41
+01:31:40
3958 984
K50 : 79
99 / 101
-00:15:15
+01:15:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii