Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:59:00
-01:05:35
+00:54:46
2529 405
K40 : 140
96 / 155
-00:48:51
+00:38:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii