Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:06:12
-00:58:23
+01:01:58
3051 580
K20 : 106
49 / 69
-00:55:35
+00:51:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii