Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:52:13
-01:12:22
+00:47:59
1864 236
K20 : 52
11 / 36
-00:47:37
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii