Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:49:05
-01:15:30
+00:44:51
1600 182
K40 : 55
65 / 179
-00:57:33
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii