Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:05:55
-00:58:40
+01:01:41
3037 576
K20 : 105
79 / 103
-00:36:30
+00:48:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii