Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:53:47
-01:10:48
+00:49:33
2017 1750
M40 : 677
50 / 109
-01:08:08
+00:27:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii