Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:28:57
-00:58:49
+01:24:00
6003 1535
K20 : 373
164 / 176
-00:30:52
+01:24:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii