Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:06:19
-00:14:36
+02:00:08
6707 4954
M20 : 739
195 / 195
+01:53:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii