Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:55:25
-01:35:57
+00:50:28
2944 390
K40 : 111
147 / 300
-01:06:48
+00:36:46
02:05:37
-01:15:18
+00:59:26
4655 798
K40 : 245
237 / 320
-00:49:21
+00:44:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii