Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:11:47
-01:09:08
+01:05:36
5302 1072
K20 : 237
22 / 39
-00:30:28
+00:48:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii