Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
02:56:07
-00:24:48
+01:49:56
6689 1744
K30 : 759
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii